AKtuality

Informace klientům

Podle nově platné legislativy, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) je s účinností od 25.5.2018 nutno více chránit údaje, které správce údajů získává při své činnosti. Správcem Vašich údajů v tomto případě je Poradna...

Dlouhé ošetřovné

Ten, kdo se chce postarat o příbuzné s vážnou nemocí či po úrazu, si může od 1. června tohoto roku vzít až tříměsíční placené volno. Umožňuje to novela zákona č. 187 / 2006 Sb., o nemocenském pojištění. Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec nemocenského...

Najděte si novou práci

Nejste spokojeni v zaměstnání nebo práci již dlouhou dobu hledáte a nemůže uspět u přijímacího řízení? Máte pocit, že důvodem je váš věk? Pro svou vysněnou práci musíte něco udělat. Moderní životopis I životopis podléhá módě - aktuální formáty životopisu můžete najít...

Jak se vyhnout exekuci

Pokud si skutečně potřebujete půjčit, ověřte si důkladně informace o úvěrové společnosti, u které si chcete půjčit. Než smlouvu podepíšete, v klidu a důkladně si prostudujte znění smlouvy ( včetně obchodních podmínek, které bývají mnohdy účelově psány...

Hrozí vám exekuce?

Hrozí vám exekuce, vyhrožují podvodníci? Na pozoru by se měli mít lidé před e-maily, ve kterých se kybernetičtí podvodníci vydávají za zaměstnance exekutorského úřadu. V posledních dnech se s nimi totiž doslova roztrhl pytel, jak varovala Exekutorská...

Statistické údaje – 2017

Statistické údaje Informace o vyhodnocení statistických údajů za rok 2017 Počet klientů muži - ženy Početní statistika dle typu oblastí

Informace pro dlužníky

Od 1.7.2017 platí novela tzv. insolvenčního zákona schválená Ministerstvem spravedlnosti ČR. Co to znamená? Záměrem této právní úpravy včleněné novelou do insolvenčního zákonabylo mimo jinéomezit počet subjektů, které podávaly za klienty insolvenční návrhy. Tyto...

Kontaktujte nás:

+420 541 552 411 nebo +420 797 970 797

email: poradna@poradnadialog.cz

IČO 702 65 330
č.ú.: 168 128 737/0300