Ten, kdo se chce postarat o příbuzné s vážnou nemocí či po úrazu, si může od 1. června tohoto roku vzít až tříměsíční placené volno. Umožňuje to novela zákona č. 187 / 2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec nemocenského pojištění, který z důvodu péče o osobu, která vyžaduje ošetřovatelskou péči v domácím prostředí, nemůže vykonávat žádné zaměstnání, případně samostatnou výdělečnou činnost. Lidem, kteří dlouhodobě pečují o své blízké, se prodloužila možnost čerpání příspěvků až na devadesát kalendářních dnů pracovního volna s náhradou příjmů ve výši šedesáti procent denního vyměřovacího základu.

Samotnou potřebu dlouhodobého ošetřování v domácí péči určí ošetřující lékař. Standardně nárok na takové ošetřovné vzniká v případě, kdy osoba závislá na péči nejdříve strávila alespoň sedm dní v nemocnici a následně její zdravotní stav vyžaduje péči alespoň třiceti dnů.

U ošetřujícího je nutno, aby v rámci posledních čtyř měsíců 90 dnů platil nemocenské pojištění.

Pokud někdo již tento příspěvek pobíral devadesát dnů, musí počkat rok, než může příspěvek čerpat znovu.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude mít nyní více členů rodiny, než tomu bylo doposud. Kromě příbuzných v přímé linii s nemocným, může nyní nově příspěvek čerpat i jiný příbuzný. Například jeho dítě, rodič, manžel, manželka, registrovaný partner i partnerka, ale také sourozenec, synovec, neteř, teta, strýc, tchyně, tchán, snacha nebo zeť nemocného. Může to být také druh nebo družka, zde je však podmínkou společné trvalé bydliště.