Na základě neustále se opakujících a obměňujících podvodných aktivit přistupuje Exekutorská komora České republiky k vydání tohoto všeobecného varování pro širokou veřejnost. Komora se navzdory opakovaným upozorněním stále setkává s několika podobami podvodných jednání: – Pachatelé vydávající se za soudního exekutora, pracovníka exekutorského úřadu nebo „exekuční soud“ rozesílají podvodné e-maily nebo SMS zprávy, které obsahují
mnohdy značné množství gramatických chyb. Prostřednictvím těchto zpráv je adresátům vyhrožováno provedením smyšlené exekuce a nutností hradit zcela nesmyslné náklady exekuce, pokud adresáti neuhradí konkrétní částku na uvedené bankovní účty nebo formou platby v Bitcoinech. Tyto údajné exekuce mají být vedeny často ve prospěch smyšlených oprávněných (neexistujících společností).. – Pachatelé (často, nikoliv však výhradně, slovensky mluvící) se dále při telefonických hovorech z různých telefonních čísel vydávají za některého z existujících nebo vymyšleného soudního exekutora a upozorňují na smyšlený dluh, který mají vymáhat, pokud adresát telefonického hovoru okamžitě nezaplatí. – Unikátní podvodnou aktivitu již v několika případech použil pachatel, který se vydává za neexistující osobu: „Auditor revizní komise prezidia ČEK ČR“ a který povinným za nemalý finanční obnos nabízí, že zastaví a okamžitě ukončí veškeré jejich exekuce. Exekutorská komora upozorňuje, že tímto způsobem nelze exekuce zastavovat, exekuce vedou jednotliví soudní exekutoři. Komora ani žádný její orgán je nemůže zastavovat. Se všemi těmito podvodnými aktivitami již Exekutorská komora ČR seznámila orgány činné v trestním řízení. Komukoli, kdo se setká s podobnou podvodnou aktivitou, doporučujeme obrátit se na Policii ČR nebo státní zastupitelství formou trestního oznámení. Situaci ohledně své exekuce můžete ověřit pořízením výpisu z
Centrální evidence exekucí (dostupná na www.ceecr.cz, nebo na pobočkách České pošty, s. p. s CzechPOINTem). Případně se lze obrátit na konkrétního soudního exekutora, jejichž seznam naleznete na stránkách Exekutorské komory ČR (www.ekcr.cz). (Zdroj: stránky: Exekutorská komora ČR )