Od 1.7.2017 platí novela tzv. insolvenčního zákona schválená Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Co to znamená?

Záměrem této právní úpravy včleněné novelou do insolvenčního zákonabylo mimo jinéomezit počet subjektů, které podávaly za klienty insolvenční návrhy. Tyto návrhy však byly často chybné, vykazovaly vady nebo byly dokonce klientům podávány mylné informace. A to všechno přesto, že si tytorůzné pochybné subjekty předem nechaly zaplatit od nemajetných klientů nemalé finanční zálohy.

Nyní po účinnostinovely insolvenčního zákona již fyzické osoby (až na malé výjimky) nebudou moci samy podávat návrhy k soudům.

Za dlužníka bude moci návrh podávat dle zákonného vymezení pouze: advokát, notář, insolvenční správce nebo tzv. akreditovaná právnická osoba.

Nově se zavádí také ceník za poskytování této služby. U advokáta, notáře, insolvenčního správce je výšeodměny stanovena na konečnou částku 4.000Kč (bez DPH). Budou-li podávatnávrh společně oba manželé, pak půjde o částku odměny 6.000,- Kč ( bez DPH).

Pokud bude za fyzickou osobu podávat insolvenční návrh akreditovaná osoba, nebude zde nutno hradit odměnu žádnou.

Je nutno však ještě dodat, že advokáti, notáři a insolvenční správci obdrží odměnu až v rámci insolvenčního řízení, nikoli dříve.

Status akreditované právnické osoby získajíorganizace, které budou chtít nadále poskytovat poradenské služby v oblasti dluhového poradenstvívčetně podávání insolvenčních návrhů poté, co získají na základě podané žádostiu Ministerstva spravedlnosti ČR akreditaci.

K získání akreditacebude potřeba splnit celou řadu podmínek.

Poradna Dialogse bude o udělení akreditace ucházet také.

 

Jak se vyhnout exekuci

Pokud si skutečně potřebujete půjčit, ověřte si důkladně informace o úvěrové společnosti, u které si chcete půjčit.
Než smlouvu podepíšete, v klidu a důkladně si prostudujte znění smlouvy ( včetně obchodních podmínek- které bývají mnohdy účelově psány drobným písmem) Rozhodně se Vám to vyplatí!

Řádně přebírejte poštu!
Pokud se přestěhujete, zvažte zřízení datové schtánky. Její zřízení je zdarma a vybírat ji můžete odkudkoliv.

Většina pošt má  zřízený tzv.CZECH Point – zde Vám na Vaše požádání mohou pořídit výpis exekucí.

Pokud už exekuce jsou proti Vám vedeny, je užitečné si nechat vyhodnotit, zda nebyly nařízeny na základě neplatných rozhodčích nálezů a tudíž je možné je nechat zastavit!

Vyhodnocení stavu exekucí je možné zdarma provést na www.exekutormasmulu.cz nebo v dluhové poradně ve vašem městě. Seznam dluhových poraden Vám poradí  poradny typu občanských poraden ve Vašem městě nebo je najdete i na internetu.

Pokud k exekucím nemáte žádné podklady, můžete nahlédnout do Vašeho spisu, který je k exekucím veden na okresním soudě, pod který spadá Vaše trvalé bydliště.

Více najdete na : www.exekutormasmulu.cz  nebo na www.ekcr.cz
Informace můžete také získat na Exekutorské komoře ČR   ( www.ekcr.cz)