Víte, jak se liší a na kterou máte nárok?

Pojmy mateřská a rodičovská sociální dávka řada lidí často zaměňuje. Na každou vzniká nárok za jiných podmínek. Proto se Vám pokusíme toto téma vysvětlit.

Na mateřskou sociální dávku má nárok matka, po šestinedělí i otec. V obou případech musí být rodič plátcem nemocenského pojištění. Ve chvíli, kdy je matka zaměstnancem, s žádostí o peněžitou pomoc v mateřství od gynekologa míří na okresní správu sociálního zabezpečení zaměstnavatel. V případě podnikání musí matka okresní správu sociálního zabezpečení navštívit sama. Mateřskou pak lze čerpat do 28 týdnů věku dítěte, v případě vícerčat do 37 týdnů. Její výše je závislá na výdělku rodiče.

Rodičovská dovolená může trvat až do čtyř let věku dítěte, nárok na ni má buď matka, nebo otec. Příspěvek se vyplácí po ukončení vyplácení mateřské dávky, nebo pokud nevznikl nárok na mateřskou, Úřad práce vyměří rodičovskou výplatu ode dne narození dítěte. Žádost podává rodič na příslušném úřadu práce, a to buď osobně, či elektronicky. Nutné je doložit rodný list dítěte, občanské průkazy a informace o případné mateřské dávce. Výše částky je pro všechny stejná.

Zdroj.Seznam.cz