Co děláme a jak to děláme.

Naše pomoc začíná tam, kde ještě pomoc advokáta není nutná a naopak končí tam, kde je již třeba vedení sporu a případné zastoupení při soudním jednání.

Nabízíme odborné poradenství už od roku 2002.

Pomůžeme s problematikou…

Rodiny

Výživné, určení výživného, jeho zvýšení, snížení, úpravy styku s dítětem, úskalí střídavé péče, rozvody, omezení svéprávnosti,
zrušení údaje o trvalém bydlišti, pomoc s hledáním bydlení, psychologická podpora.

Dluhové poradenství

Problémy s exekucemi, ochrana před nezákonným postupem exekutora, ochrana před dluhy manžela/ky, pomoc s přípravou podkladů pro sepis insolvenčního návrhu (oddlužení).

Senioři

Problematika bydlení, výpověď z nájmu, sousedské spory, dědické otázky, vydědění, vrácení daru, spotřebitelské vztahy, reklamace, odstoupení od smlouvy, problematika smluv uzavřených na dálku (po telefonu, po internetu), podomní prodej, vztahové problémy v rodině.

Na základě spolupráce s kontaktními místy brněnského Senior
Pointu Vám v případě potřeby můžeme zprostředkovat poradenskou pomoc pro
občany městských částí Židenice a Líšeň v Denním centru pro
seniory na ulici Táborská čp. 171.
V tomto případě je však nutno se předem objednat u vedoucí
střediska Denního centra Senior Pointu a to na telefonním čísle: 603 970 017.

Jak to děláme

1. Vyslechneme Vás

Sdělíte nám problém, který potřebujete objasnit a řešit. Dále uvedete, čeho byste chtěli v dané věci dosáhnout. Dle typu problému budete následně komunikovat se sociálním pracovníkem, právníkem nebo dluhovým poradcem.

2. Navrhneme řešení

Po rozboru situace Vám odborný poradce situaci vysvětlí s odkazem na platnou legislativu. Sdělí, jaké mohou být varianty postupu a  navrhne ve spolupráci s Vámi řešení.

3. Písemnosti

Pomůžeme Vám se sepsáním písemnosti, opravíme Vámi připravený text, vysvětlíme náležitosti různých typů písemností (vůči exekutorovi, správnímu orgánu, zaměstnavateli, pronajímateli…).

4. Nejste si jisti, zda a jak zvládnete jednání na úřadě?

Vysvětlíme Vám, oč v konkrétní situaci půjde, na co máte právo, ale také Vám připomeneme i Vaše povinnosti. V odůvodněných případech Vás můžeme podpořit účastí našeho pracovníka při jednání.
Pozor! Nezaměňovat s doprovodem k jednání u soudu. U soudního jednání nezastupujeme!

Pracovní tým

Upozorňujeme, že s účinností ode dne 1.1.2020 došlo ke změně v osobě statutárního orgánu, kdy novým statutárním zástupcem organizace je nyní Mgr. Michal Klapil.
Webové stránky budou v nejbližší době upraveny.

Mimo níže představené jsou součástí týmu také administrativní pracovnice a paní ekonomka zajišťující chod organizace po účetní stránce.

Mgr. Miroslava Lattenbergová

vedoucí organizace

Jsem zakladatelkou organizace. K myšlence založit organizaci mne přivedla skutečnost, že běžní lidé nemají přístup k základním právním informacím, neporadí si s řadou situací, které jim život přináší. Dostávají se tak do složitých situací, které vlastními silami nemohou zvládnout.

Pokud však tito lidé dostanou potřebné informace a hlavně, pokud informace získají včas, problému mnohdy nemusí čelit vůbec nebo, pokud už problém nastal, s kvalifikovanou radou a pomocí ho zvládnou mnohem lépe a bezpečněji.

JUDr. Jan Domínek

odborný poradce, právník

S poradnou spolupracuje od zahájení činnosti v roce 2002.
Jeho specializací jsou zejména otázky spojené s problematikou trestněprávní, domácím násilím, šikanou apod.
Otázky spojené s dědictvím – jak napsat závěť, podmínky vydědění, dědění ze zákona, dědická smlouva a další.

Mgr. Zuzana Valentová

odborná poradkyně, právník

V poradně je zatím pracovně nejmladší posilou týmu. Do pracovního poměru nastoupila v roce 2017.
Je zaměřena zejména na problematiku:
– pracovněprávní otázky (ukončení pracovního poměru a nároky z toho plynoucí, pracovní podmínky, otázky spojené s nevyplacenou mzdou atd.)
– spolupráce s orgány sociálněprávní ochrany dětí atd.
– základní práva pacientů atd.

JUDr. Jan Domínek

odborný poradce, právník

S poradnou spolupracuje od zahájení činnosti v roce 2002.
Jeho specializací jsou zejména otázky spojené s problematikou trestněprávní, domácím násilím, šikanou apod.
Otázky spojené s dědictvím – jak napsat závěť, podmínky vydědění, dědění ze zákona, dědická smlouva a další.

Mgr. Zuzana Valentová

odborná poradkyně, právník

V poradně je zatím pracovně nejmladší posilou týmu. Do pracovního poměru nastoupila v roce 2017.
Je zaměřena zejména na problematiku:
– pracovněprávní otázky (ukončení pracovního poměru a nároky z toho plynoucí, pracovní podmínky, otázky spojené s nevyplacenou mzdou atd.)
– spolupráce s orgány sociálněprávní ochrany dětí atd.
– základní práva pacientů atd.

Iveta Osyková

sociální pracovnice

V poradně pracuje od roku 2015 na pozici pracovnice v sociálních službách.
Vede s klienty vstupní pohovory.
Řeší s klienty otázky spojené s nároky na sociální dávky – dávky hmotné nouze a dávky státní sociální podpory.
Pomáhá klientům řešit nepříznivou situaci s bydlením, vztahové záležitosti v rodině a další.
Poradí informacemi a kontakty na jiné vhodné subjekty a organizace dle konkrétních potřeb klienta.

Mgr. Michal Klapil

odborný poradce, právník

Součástí pracovního týmu je od roku 2016.
V poradenské práci se věnuje především :
– rodinněprávní problematice (otázky spojené s rozvodem, problematika vymáhání výživného, nároky matek atd.)
– problematice spotřebitelských vztahů (reklamace zboží, uzavírání smluv atd.)
– problematika občanskoprávní (otázky spojené s omezením svéprávnosti, náhrady škody, spotřebitelů atd.)
– problematika bydlení (nájemní vztahy, práva a povinnosti nájemců a pronajímatelů, opravy v bytech, úhrada nájemného atd.)

Iveta Osyková

sociální pracovnice

V poradně pracuje od roku 2015 na pozici pracovnice v sociálních službách.
Vede s klienty vstupní pohovory.
Řeší s klienty otázky spojené s nároky na sociální dávky – dávky hmotné nouze a dávky státní sociální podpory.
Pomáhá klientům řešit nepříznivou situaci s bydlením, vztahové záležitosti v rodině a další.
Poradí informacemi a kontakty na jiné vhodné subjekty a organizace dle konkrétních potřeb klienta.

Mgr. Michal Klapil

odborný poradce, právník

Součástí pracovního týmu je od roku 2016.
V poradenské práci se věnuje především :
– rodinněprávní problematice (otázky spojené s rozvodem, problematika vymáhání výživného, nároky matek atd.)
– problematice spotřebitelských vztahů (reklamace zboží, uzavírání smluv atd.)
– problematika občanskoprávní (otázky spojené s omezením svéprávnosti, náhrady škody, spotřebitelů atd.)
– problematika bydlení (nájemní vztahy, práva a povinnosti nájemců a pronajímatelů, opravy v bytech, úhrada nájemného atd.)

Kontaktujte nás:

+420 541 552 411 nebo +420 797 970 797

email: poradna@poradnadialog.cz

IČO 702 65 330
č.ú.: 168 128 737/0300