Co děláme a jak to děláme.

Naše pomoc začíná tam, kde ještě pomoc advokáta není nutná a naopak končí tam, kde je již třeba vedení sporu a případné zastoupení při soudním jednání.

Nabízíme odborné poradenství už od roku 2002.

Pomůžeme s problematikou…

Rodiny

Výživné, určení výživného, jeho zvýšení, snížení, úpravy styku s dítětem, úskalí střídavé péče, rozvody, omezení svéprávnosti,
zrušení údaje o trvalém bydlišti, pomoc s hledáním bydlení, psychologická podpora.

Dluhové poradenství

Problémy s exekucemi, ochrana před nezákonným postupem exekutora, ochrana před dluhy manžela/ky, pomoc s přípravou podkladů pro sepis insolvenčního návrhu (oddlužení).

Senioři

Problematika bydlení, výpověď z nájmu, sousedské spory, dědické otázky, vydědění, vrácení daru, spotřebitelské vztahy, reklamace, odstoupení od smlouvy, problematika smluv uzavřených na dálku (po telefonu, po internetu), podomní prodej, vztahové problémy v rodině.

Jak to děláme

1. Vyslechneme Vás

Sdělíte nám problém, který potřebujete objasnit a řešit. Dále uvedete, čeho byste chtěli v dané věci dosáhnout. Dle typu problému budete následně komunikovat se sociálním pracovníkem, právníkem nebo dluhovým poradcem.

2. Navrhneme řešení

Po rozboru situace Vám odborný poradce situaci vysvětlí s odkazem na platnou legislativu. Sdělí, jaké mohou být varianty postupu a  navrhne ve spolupráci s Vámi řešení.

3. Písemnosti

Pomůžeme Vám se sepsáním písemnosti, opravíme Vámi připravený text, vysvětlíme náležitosti různých typů písemností (vůči exekutorovi, správnímu orgánu, zaměstnavateli, pronajímateli…).

4. Nejste si jisti, zda a jak zvládnete jednání na úřadě?

Vysvětlíme Vám, oč v konkrétní situaci půjde, na co máte právo, ale také Vám připomeneme i Vaše povinnosti. V odůvodněných případech Vás můžeme podpořit účastí našeho pracovníka při jednání.
Pozor! Nezaměňovat s doprovodem k jednání u soudu. U soudního jednání nezastupujeme!

Pracovní tým


Mgr. Michal Klapil

Vedoucí organizace, odborný poradce, právník

Součástí pracovního týmu je od roku 2016, od 1.1.2020 převzal vedení organizace.

V poradenské práci se věnuje především dluhovému poradenství, dále pak

– rodinněprávní problematice,  (otázky spojené s rozvodem, problematika vymáhání výživného, nároky matek atd.)
– problematice spotřebitelských vztahů (reklamace zboží, uzavírání smluv atd.)
– problematice občanskoprávní (otázky spojené s omezením svéprávnosti, náhrady škody, spotřebitelů atd.)
– problematice bydlení (nájemní vztahy, práva a povinnosti nájemců a pronajímatelů, opravy v bytech, úhrada nájemného atd.).


Mgr. Miroslava Lattenbergová

sociální pracovník

Je právničkou a zakladatelkou organizace. K myšlence založit organizaci ji přivedla skutečnost, že běžní lidé nemají přístup k základním právním informacím, neporadí si s řadou situací, které jim život přináší. Dostávají se tak do složitých situací, které vlastními silami nemohou zvládnout.

Pokud však tito lidé dostanou potřebné informace a hlavně, pokud informace získají včas, problému mnohdy nemusí čelit vůbec nebo, pokud už problém nastal, s kvalifikovanou radou a pomocí ho zvládnou mnohem lépe a bezpečněji.


Mgr. Zuzana Valentová

odborná poradkyně, právník

Do pracovního poměru nastoupila v roce 2017.
Je zaměřena zejména na problematiku:
– pracovněprávní otázky (ukončení pracovního poměru a nároky z toho plynoucí, pracovní podmínky, otázky spojené s nevyplacenou mzdou atd.)
– spolupráce s orgány sociálněprávní ochrany dětí atd.
– základní práva pacientů atd.


Mgr. Jana Horká

odborná poradkyně, právník

V poradně je zatím pracovně nejmladší posilou týmu.

Je zaměřena zejména na problematiku dluhového poradenství.

Kontaktujte nás:

+420 541 552 411 nebo +420 797 970 797

email: poradna@poradnadialog.cz

IČO 702 65 330
č.ú.: 168 128 737/0300