Odmítnutí zájemce o poskytnutí sociální služby

 

Důvody, kdy lze zájemci o poskytnutí sociální služby tuto službu odmítnout, jsou uvedeny v ustanovení § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Jde konkrétně o následující důvody:

–  Poskytovatel neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, například u organizace Poradna Dialog, z.s. nelze požadovat zastoupení u soudních jednání nebo poskytovat poradenství v komerčních nebo majetkových záležitostech.
–  Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá.
–  Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

V souvislosti  s odmítnutím služby ukládá zákon o sociálních službách ( § 91, odst. 7 ZSS) poskytovateli následující:

Poskytovatel je povinen, pokud o to zájemce požádá, vydat mu písemné sdělení o odmítnutí služby s uvedením konkrétního důvodu odmítnutí.
V oznámení o odmítnutí služby je nutno uvést alespoň základní údaje ohledně identifikace zájemce ( to nevylučuje jednání  při zachování anonymity).
Je třeba uvést datum, kdy k odmítnutí služby došlo.

Nicméně i odmítnutému zájemci o službu je poskytovatel povinen poskytnout základní  informace. Součástí základního poradenství je i povinnost sdělit kontakt na organizaci, která se vzhledem k typu problému může  zájemce ujmout.