Chyby, jež vám mohou zkomplikovat insolvenci

V případě, že máte nějaké dluhy a nezvládáte splácet, můžete podat insolvenční návrh a návrh na schválení oddlužení. Na konci insolvenčního řízení pak budete mít čistý štít a budete moci začít znovu. V jejím průběhu však můžete udělat celou řadu chyb, které vám ji mohou pořádně zkomplikovat.

1.       Napíšete špatně žádost – sami si zpravidla insolvenční návrh nesepisujete, neboť podat ho mohou pouze kvalifikované subjekty jako advokáti, notáři, insolvenční správci, exekutoři či jiné akreditované subjekty. To však neznamená, že by na internetu nebyla celá řada jiných subjektů, které vám sepsání insolvenčního návrhu budou nabízet. Buďte však opatrní neboť cena bude zpravidla vyšší a kvalita zpracování nejistá.

2.       Odkloníte majetek – pokud se před podáním insolvenčního návrhu rozhodnete převést majetek na své známé nebo příbuzné, může to pro vás skončit velmi špatně neboť nejen že insolvenční správce může prohlásit takové darování za neplatné (v některých případech až 5 let zpětně), ale ještě se tímto jednáním můžete dopustit trestného činu a život si tak ještě více zkomplikujete.

3.       Vyděláváte načerno – velice časté bývají případy, kdy dlužník pracuje, ale nechává si oficiálně platit minimální částku nezbytnou pro vstup do oddlužení a zbytek si nechává proplácet takzvaně bokem. V případě, že však insolvenční správce takové, či jiné nepoctivé jednání dlužníka zjistí, je povinen nahlásit ho soudu a ten pak insolvenci zruší.

4.       Nevezmete dobrou práci – zde je to sporné, ale obecně platí, že dlužník musí využít takovou příležitost k výdělku jakou po něm lze spravedlivě požadovat. Svým laxním přístupem si tedy odmítnutím lepší práce můžete způsobit opět problémy.5.       Uděláte nové dluhy – pokud si během insolvenčního řízení naděláte další dluhy, pak opět následuje zrušení insolvence.