Vzdělávací aktivity

Poradna Dialog, z.s. realizuje v rámci důrazu na prevenci vzdělávací besedy. Témata besed jsou volena dle potřeb účastníků a jejich zadání.

Jak to funguje

K realizaci přednášek jsme zváni obcemi, domovy pro matky s dětmi, kluby seniorů apod….

Vzhledem k tomu, že v sídle poradny máme k dispozici vlastní přednáškovou místnost, je možné realizovat besedu v klidném a příjemném prostředí i u nás.

K tomu je zapotřebí pouze

  • Dát dohromady skupinu minimálně 8 lidí ( optimální je 10 – 12 osob)
  • Kontaktovat nás telefonicky nebo na
    e-mail: poradna@poradnadialog.cz

Ostatní již s Vámi dohodneme

Strávíte příjemnou hodinku, dozvíte se zajímavé informace, které Vám mohou usnadnit život a mohou zabránit tomu, abyste se dostali do zbytečných problémů.

Srdečně Vás zveme!

Finanční Gramotnost

 Rozbor finanční situace, problematika půjček a dluhů, exekuce, oddlužení, pomoc při neschopnosti splácet dluhy, atd.

Sousedské vztahy

Schválnosti, hluk, zápach… Co ještě musíte vydržet a co už ne, jak se bránit schválnostem, právo na soukromí atd.

.

spotřebitelské vztahy

Problémy s dodavateli energií, telefonními operátory, nákupy přes internet, uzavření smlouvy po telefonu, odstoupení od smlouvy, reklamace, atd.

dědictví

Dědické tituly (závěť, dědění ze zákona…), neopominutelný dědic, vydědění, atd.

otázky spojené s rozvodem

Otázky spojené s rozvodem, vymáhání výživného, úprava styku s dětmi atd.

otázky spojené s bydlením

Nájemní vztahy, práva a povinnosti nájemců a pronajimatelů, úhrada nájemného, kde a jakým způsobem si hledat bydlení, atd.

Kontaktujte nás:

+420 541 552 411 nebo +420 797 970 797

email: poradna@poradnadialog.cz

IČO 702 65 330
č.ú.: 168 128 737/0300