Statistické údaje

Informace o vyhodnocení statistických údajů za rok 2017

%

Osobní návštěvy v poradně

%

Telefonické konzultace

%

E-mail

Počet klientů muži – ženy

ŽENY

MUŽI

Početní statistika dle typu oblastí

Pracovní

Osoby s nezaopatřenými dětmi

Senioři

Bydlení

Šikana a jiné formy násilí

Sociální problematika