Uzavření smlouvy po telefonu

Nejspíše to zažil každý z nás. Nenadálý telefonní hovor, při němž vám volající začne nabízet nějaký produkt nebo službu. Volající však často zpočátku hovor maskuje, spotřebitel si tak často nemusí ani uvědomit, že hovoří s podnikatelem, který s ním chce uzavřít smlouvu. Pak již stačí jen říci v určitý moment slovíčko „ano“ a možná jste právě uzavřeli takzvanou distanční smlouvu. Abyste totiž uzavřeli smlouvu nemusíte nic podepisovat. Zákon pro většinu smluv písemnou formu nevyžaduje, takže platnou smlouvu lze uzavřít klidně i ústně či po telefonu.

Jak se bránit?

Nejdůležitější je jednat rychle. Od takto uzavřených smluv můžete jako spotřebitel na základě § 1829 občanského zákoníku odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejich uzavření. Rozhodující přitom není datum doručení odstoupení, ale datum odeslání odstoupení. V případě kupní smlouvy pak lze odstoupit dokonce do 14 dnů od převzetí zboží. O tom je navíc (mimo jiné) podnikatel povinen spotřebitele informovat před uzavřením smlouvy. V případě, že tak neučiní, lze takto odstoupit od smlouvy do jednoho roku a čtrnácti dnů – musíte si ale skutečně být jistí, že jste o svém právu poučeni nebyli.

Specifickým případem je pak smlouva o dodávkách elektřiny nebo plynu. V takovém případě je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu.

Tipy na závěr

Obchodníci se často během hovoru pokoušejí prezentovat svou nabídku jako exkluzivní prostřednictvím přislíbení „akční slevy“ či „dárku zdarma“. Zároveň akcentují časovou omezenost nabídky, čímž se snaží dostat spotřebitele pod tlak a vyjádření souhlasu s nabídkou.

I když lze od smlouvy odstoupit teoreticky stejným způsobem jakým byla uzavřena, tedy telefonicky, prakticky byste měli být obezřetní a spíše se tomuto způsobu odstoupení od smlouvy vyhnout. Telefonní linka totiž může být zpoplatněna, takže vám ve výsledku může přijít ještě tučný účet za telefon. V případě, že se přesto rozhodnete odstoupit od smlouvy tímto způsobem je důležité si telefonní hovor nahrát, abyste měli důkaz, že jste skutečně odstoupili. Pokud se rozhodnete od smlouvy odstoupit písemně, je důležité uschovat si podací lístek, případně rovnou poslat odstoupení doporučeně s dodejkou.

Zdroje: www.dtest.cz , www.asociace-sos.cz