Pokud si skutečně potřebujete půjčit, ověřte si důkladně informace o úvěrové společnosti, u které si chcete půjčit.

Než smlouvu podepíšete, v klidu a důkladně si prostudujte znění smlouvy ( včetně obchodních podmínek, které bývají mnohdy účelově psány drobným písmem).
Rozhodně se Vám to vyplatí!

Řádně přebírejte poštu!

Pokud se přestěhujete, zvažte zřízení datové schránky. Její zřízení je zdarma a vybírat ji můžete odkudkoliv.
Většina pošt má zřízený tzv.CZECH Point – zde Vám na Vaše požádání mohou pořídit výpis exekucí.

Pokud už exekuce jsou proti Vám vedeny, je užitečné si nechat vyhodnotit, zda nebyly nařízeny na základě neplatných rozhodčích nálezů a tudíž je možné je nechat zastavit!

Vyhodnocení stavu exekucí je možné zdarma provést na www.exekutormasmulu.cz nebo v dluhové poradně ve vašem městě. Seznam dluhových poraden Vám poradí poradny typu občanských poraden ve Vašem městě nebo je najdete i na internetu.

Pokud k exekucím nemáte žádné podklady, můžete nahlédnout do Vašeho spisu, který je k exekucím veden na okresním soudě, pod který spadá Vaše trvalé bydliště.
Více informací můžete také získat na Exekutorské komoře ČR ( www.ekcr.cz)