Výpis důchodového účtu neboli informativní osobní list důchodového pojištění zasílá Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Obsahuje údaje o vašem pracovním a studentském životě, které o vás ČSSZ eviduje a které jsou důležité pro výpočet vašeho důvodu. A to nejen starobního, ale i invalidního, vdovského či sirotčího. Automaticky je však zasílán jen lidem před důchodem. Jinak si o jeho zaslání musí člověk zažádat. O zaslání lze bezplatně žádat jednou ročně. Stačí pouze vyplnit a zaslat tiskopis, který lze stáhnout na internetových stránkách ČSSZ.

Výpis slouží ke kontrole, zda je důchod vypočítáván správně neboť se může stát, že informace ČSSZ nemusí být kompletní. Může dojít například k tomu, že některý zaměstnavatel nezašle potřebné informace a do výpočtu nebude tak možné všechny relevantní doby zahrnout.

Při kontrole je třeba dát si pozor zejména na neevidované doby pojištění, náhradní doby pojištění, souběhy doby pojištění, započtení všech let studia a počátek záznamů v evidenci.

V případě chybějících záznamů je lze doložit zpravidla hned, nebo v případě některých záznamů až při podání žádosti o důchod.